Nova data límit per l'enviament d'abstracts:
18 de febrer