Presentació
Comitès
Programa
Llibre d'abstracts
Comunicacions
Inscripcions
Seu
Allotjament
Col·laboradors
Entitats col·laboradores
Secretaria tècnicasecretariaC/ Bonaire, 7
08301 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 552 382
Fax 937 552 383
secretaria@congresurgencies.cat

Secretaria Tècnica

C/ Bonaire, 7
08301 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 552 382
Fax 937 552 383
secretaria@congresurgencies.cat

dates clau

Termini exhaurit

Enviament de comunicacions


01/04/2013

Canvi de quota